Kết quả tìm kiếm của bạn

Bộ phận quản lý Công ty

Lê Tuấn Anh

Giám đốc
Là giám đốc của Citihouse

Huỳnh Diễm Thúy

Phó giám đốc
Phó Giám Đốc Công Ty có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này

Nguyễn Tân

Nhân viên môi giới
Là người đa tài, biết nhiều lĩnh vực và rất có năng lực.

So sánh tài sản